Zdravie border kólie

Zdravie border kólie sú vo všeobecnosti dobré, ale tak ako aj ostatné plemená sú náchylné na niektoré ochorenia. Neznamená to, že všetky border kólie musia mať tieto ochorenia, avšak je dôležité o nich vedieť, ak sa rozhodujete o tomto plemene.

Ak si kupujete štena, nájdite dobrého chovateľa, ktorý vám preukáže aj zdravotný stav oboch rodičov, čo v praxi znamená, že psy sú testované a čisté, príp. výsledok je akceptovateľný pre konkrétne ochorenia.

Zdravie border kólie

U border kólii byste sa mali zaujímať o dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov, hypotyreózu, Willebrandove ochorenie a ochorenia oka.

  • Dysplázia bedrových kĺbov: ide o o dedičné ochorenie, kedy stehenná kosť nezapadá ľahko do bedrového kĺbu. U niektorých psov sa to prejavuje bolestivosťou, krívaním na jednej alebo oboch zadných nohách, u niektorých sa navonok neprejavuje vôbec. ( RTG vyšetrenie slúži najlepšie na diagnostiku ochorenia ). Taktiež sa može rozvinúť s pribúdajúcim vekom psa artritída. Pes s dyspláziou by sa nemal používať na chov – ak si kupujete šteňa, pýtajte sa predávajúceho na testy rodičov a či sú v poriadku.
  • Progresívna retinálna atrofia ( PRA ): patrí do skupiny očných ochorení, ktoré sa prejavujú postupnou degeneráciou sietnice. V rannom štádiu ochorenia, pes trpí nočnou slepotou, so zhoršujúcim sa ochorením stráca pes zrak aj úplne. Mnoho psov sa dokáže výborne adaptovať na ich limitovaný zrak pokiaľ ich okolie ostane nezmenené.
  • Epilepsia: ide o neurologické ochorenie, ktoré je často, no nie je to pravidlo, dedičné. Môže sa prejavovať v podobe ľahkých i ťažkých záchvatov nezvyčajného správania ( ako napr. zúrivého behania ako by bol pes naháňaný, potácaním sa alebo skrývaním sa), alebo bezvedomia, kŕčami v končatinách. Záchvaty vyzerajú desivo, no prognóza psa s idiopatickou (vzniknutej z neznámej príčiny ) epilepsou je vo všeobecnosti veľmi dobrá. Je dôležité zobrať svojho psa k veterinárovi na stanovenie diagnózy a liečby.
  • Anomália oka kólií ( CEA ): dedičné ochorenie prejavujúce sa zmenami a abnormalitami oka, ktoré môže viesť až k spelote. Tieto zmeny môžu zahŕňať choroidálnu hypopláziu ( abnormálny vývoj vaskulárnej výstelky oka, koloboma ( rozštepová vada v oblasti optického nervu), stafylóm ( stenčenie očného bielka ) a odlupovanie sietnice.
  • Alergie: tri hlavné druhy alergií: potravinové alergie, ktoré sa rieša elimináciou konkrétnej zložky potravy a teda diétou; kontaktné alergie, spôsobené kontaktom kože s napr. pelechom, blchami, šámpónmi, alebo chemikáliami; a inhalačné alergie ako je peľová, prachová, či plesňová alergia. Liečba varíruje od príčiny a môže zahŕňať diétu, zmenu prostredia a medikamentóznu liečbu.
  • OCD: ortopedické ochorenie spôsobené nesprávnym rastom chrupavky v kĺbe, zväčša sa vyskytujúce na lakťoch, ale môže aj v ramenných kĺboch. Spôsobuje bolestivé zhrubnutie v kĺbe až do takého štádia, že pes už nedokáže ohnúť kĺb vôbec. Môže byť zachytená už v šteňacom veku 5 mesiacov.